diagnostika psd

Diagnostika pred začatím povinnej školskej dochádzky

 • vyšetrenie školskej spôsobilosti (odklad, rep. predčasné zaškolenie),
 • identifikácia nadaných deti,
 • logopedická depistáž,
 • adaptačné ťažkosti dieťaťa po nástupe do MŠ,
 • problémy v správaní,
 • stimulačné programy pred plnením PŠD, resp. pre deti s odkladom PŠD

Špeciálno-pedagogická starostlivosť

 • špeciálno-pedagogická diagnostika a reedukácia,
 • starostlivosť o deti a žiakov so ŠVVP (špecifické vývinové poruchy učenia, žiaci chorí a zdravotne oslabení, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia),
 • depistážne vyšetrenia,
 • metodická pomoc a spolupráca pri školskej integrácii.

Prevencia drogových závislostí a prevencia sociálno-patologických javov

 • besedy, prednášky pre učiteľov, žiakov, rodičov,
 • preventívne aktivity s deťmi a žiakmi MŠ, ZŠ, SŠ, zamerané na formovanie ich postojov k drogám, orientáciu a motiváciu ku zdravému životnému štýlu,
 • prevencia šikany,
 • diagnostika sociálnych vzťahov v triednych kolektívoch,
 • krízové intervencie,
 • pomoc pri zvládaní adaptačných problémov,
 • programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov, rovesnícke programy,
 • metodické vedenie pedagógov, výchovných poradcov.

Psychologická starostlivosť

 • psychologická diagnostika, poradenstvo,
 • psychoterapia žiakov s ťažkosťami v oblasti socializácie, psychosociálnymi ťažkosťami (obeť šikanovania, tréma, neurotické ťažkosti, konflikty v sociálnych vzťahoch),
 • identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu.
 • poradenstvo pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • individuálne a skupinové poradenstvo pre rodičov, pedagógov,
 • poradenstvo pre žiakov pri výbere SŠ.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Ozvite sa Hľadáte pomoc?

So svojimi problémami, otázkami, pochybnosťami nikdy nie ste sami. V Nosko Centre nájdete tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu nájsť riešenie, poskytnú radu a podporu.

Prosím, zadajte vaše meno.
Nesprávna e-mailová adresa.
Prosím, zadajte text správy.
Potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kde nás nájdete

Nosko Centrum
Námestie A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Otváracie hodiny

MATERSKÉ ŠKOLY
pondelok - piatok
6:30  - 15:30

PORADNE
pondelok - piatok
8:00  - 16:00

AMBULANCIE
pondelok - piatok
7:00 - 14:00

© 2022 NoskoCentrum, všetky práva vyhradené - info@noskocentrum.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.