Súkromná materská škola, ktorá sídli na Námestí A. Hlinku 56/1 v Ružomberku (v budove Katolíckej univerzity) bola zriadená v roku 2017, ako inkluzívna materská škola pri Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention Ružomberok.

Súkromná materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. V našej MŠ sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie detí v triede inkluzívneho typu, ktorú navštevujú deti od 3-6 rokov, ako aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Na výchovu a vzdelávanie prijímame podľa podmienok prevádzky aj detí so zdravotným znevýhodnením.

Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa Školského vzdelávacieho programu ,,MOSTY“. Zabezpečované je kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole.

 

Dokumentácia školy

 

Čím sme výnimoční

Inkluzívne vzdelávanie vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Rôznorodosť detí v triede a v škole je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov. V prípade inkluzívneho vzdelávania, ktoré je v súčasnosti v pedagogike celosvetovým trendom, môžeme hovoriť o posune od „začleňovania detí so znevýhodnením" k snahe vytvárať „školy pre všetkých". 

ms

Materská škola ponúka okrem základných oblastí rozvoja aj špecifické, ktoré vychádzajú z podmienok školy a rozvíjajú okrem iných aj gramotnosť:

  • pohybovú - pravidelnou realizáciou cvičení s fyzioterapeutom v senzorickej miestnosti v priestoroch materskej školy,
  • pravidelnou realizáciou canisterapie (terapie so psíkom) priamo v priestoroch materskej školy,

  • environmentálnu - výlety do prírody v okolí materskej školy,
  • exkurzie do Liptovského múzea v Ružomberku,
  • projekty so zameraním na starostlivosť o rastliny (sadenie, pozorovanie, starostlivosť),
  • oboznamovanie sa s problematikou Zem, voda, ekológia, príroda,
  • matematickú a technickú - prostredníctvom programu Brick by Brick naučí deti praktické zručnosti v technických oblastiach. Učí ich mať rád prírodné vedy, ku ktorým sa spoločnosť prirodzene vracia. A to všetko pomocou kociek Lego, pretože vďaka nim si deti rozvíjajú svoje motorické, matematické, technické a kreatívne zručnosti.
  • zdravý životný štýl: pre deti dennodenne pripravujeme ovocnú alebo zeleninovú desiatu.

 

Spolupráca s profesionálmi

Špeciálnu časť výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečeujeme aj vďaka našim partnerom - vysoko kvalifikovaným a skúseným profesionálom z ďalších subjektov patriach do Nosko Centra:

Ozvite sa Hľadáte pomoc?

So svojimi problémami, otázkami, pochybnosťami nikdy nie ste sami. V Nosko Centre nájdete tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu nájsť riešenie, poskytnú radu a podporu.

Prosím, zadajte vaše meno.
Nesprávna e-mailová adresa.
Prosím, zadajte text správy.
Potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kde nás nájdete

Nosko Centrum
Námestie A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Otváracie hodiny

MATERSKÉ ŠKOLY
pondelok - piatok
6:30  - 15:30

PORADNE
pondelok - piatok
8:00  - 16:00

AMBULANCIE
pondelok - piatok
7:00 - 14:00

© 2024 NoskoCentrum, všetky práva vyhradené - info@noskocentrum.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.