Súkromná špeciálna materská škola bola zaradená do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 06. 09. 2019. Vznikla z potreby vzdelávať deti so zdravotným znevýhodnením predškolského veku cielene, v malých skupinkách a pod jednou strechou s tímom odborníkov. V školskom roku 2019/2020 sme prijali 10 chodiacich deti s rôznym zdravotným znevýhodnením. Prevažovali v nej deti s poruchou autistického spektra (PAS) alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami. Počas roka prejavili záujem o vzdelávanie u nás rodičia ďalších detí, preto v školskom roku 2020/2021 plánujeme tieto deti prijať a otvoriť ďalšiu triedu.

 

O nás

 

Dokumentácia ŠKOLY

 

Čím sme výnimoční

Deti v triedach máme vekovo zmiešané. Priestor v nich je rozdelený na pracovné a relaxačné zóny. Vybavené sú kvalitnými a podnetnými pomôckami. K dispozícií máme aj senzorickú miestnosť a veľkú chodbu s átriom, v ktorej si môžu rodičia oddýchnuť, porozprávať sa, povymieňať skúsenosti, prípadne sa s deťmi pohrať.

sms 1

Veľmi nám záleží na rozvíjaní komunikačných a sociálnych zručností našich detí. Rozprávame sa spolu nielen pomocou slov, ale aj fotografií, obrázkov a posunkov. Vyučujeme nielen v škole, ale veľa času trávime aj v reálnom prostredí. Prispôsobujeme sa potrebám a záujmom každého dieťaťa. Výučbu zabezpečujú špeciálne pedagogičky, prípadne asistentky pedagógov a pomáhajú aj dobrovoľníčky s pedagogickou praxou. V materskej škole prebieha canisterapia  (terapia so psíkom) a fyzioterapia. K dispozícií máme aj školskú logopedičku, psychologičku a špeciálnu pedagogičku špecializujúcu sa na sluchovo postihnuté deti. Deti majú možnosť rozmanitých aktivít školy, napr. kultúrne predstavenia, kurz korčuľovania, návštevy knižnice, cestovanie MHD, a pod.

O deti sa v Súkromnej špeciálnej materskej škole starajú kvalifikované učiteľky v oblasti predškolskej a špeciálnej pedagogiky.  Medzi ich silné stránky patrí porozumenie detskej duši, úprimný záujem o pokrok každého dieťaťa a pozitívna nálada.

 

SPOLUPRÁCA S PROFESIONÁLMI

Špeciálnu časť výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečeujeme aj vďaka našim partnerom - vysoko kvalifikovaným a skúseným profesionálom z ďalších subjektov patriach do Nosko Centra:

 

DENNÝ REŽIM

Progrma dňa v Špeciálnej materskej škole v Nosko Centre prebieha nasledovne:

sms 2

 • 6:30 - 8:00  – schádzanie detí v triede + voľná hra
 • 8:00-  8:30  – ranný kruh + rozcvička
 • 8:30   – aktivity v senzorickej miestnosti
 • 9:00   – príprava na desiatu + desiata
 • 9:30   – edukačné aktivity, individuálne terapie
 • 10:15 – pobyt vonku / tvorivé aktivity
 • 11:30 – príprava na obed + obed
 • 11:50-12:00 – odchod detí s poldenným pobytom
 • 12:00 – príprava na odpočinok + odpočinok
 • 14:00 – osobná hygiena, olovrant
 • 14:20 -15:30 – hry a činnosti podľa výberu detí do príchodu rodičov

Konzultácie priebežne podľa potreby po 12:00 hodine.

Ozvite sa Hľadáte pomoc?

So svojimi problémami, otázkami, pochybnosťami nikdy nie ste sami. V Nosko Centre nájdete tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu nájsť riešenie, poskytnú radu a podporu.

Prosím, zadajte vaše meno.
Nesprávna e-mailová adresa.
Prosím, zadajte text správy.
Potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kde nás nájdete

Nosko Centrum
Námestie A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Otváracie hodiny

MATERSKÉ ŠKOLY
pondelok - piatok
6:30  - 15:30

PORADNE
pondelok - piatok
8:00  - 16:00

AMBULANCIE
pondelok - piatok
7:00 - 14:00

© 2021 NoskoCentrum, všetky práva vyhradené - info@noskocentrum.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.