Zabezpečuje komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom a mládeži so zdravotným postihnutím 

Súkromné centrum poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention (SCŠPP) patrí medzi základné zložky systému výchovného poradenstva a prevencie. Je súčasťou komplexu Nosko Centrum, ktorého zriaďovateľom je Nosko Health Prevention, s.r.o..

Komu je centrum určené

Súkromné centrum poradenstva a prevencie ako poradenské zariadenie zabezpečuje komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom a mládeži so zdravotným postihnutím vo veku od 0 rokov po ukončenie prípravy na povolanie, vrátane detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

cspp 1

Klienti majú možnosť v rámci uspokojovania svojich špecifických potrieb využívať služby odborníkov ako:

 • logopéd,
 • špeciálny pedagóg,
 • surdopéd,
 • fyzioterapeut,
 • sociálny pedagóg,
 • psychológ,
 • canisterapeut.

Súčasne poskytuje služby preventívneho, metodického, poradenského a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických pracovníkov škôl, diagnostiku, terapiu a prevenciu FAS.

Súkromné centrum poradenstva a prevencie poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie pre rodiny s deťmi vo veku 0-7 rokov, u ktorých bolo diagnostikované vývinové ochorenie v jednej alebo viacerých oblastiach - vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno - emocionálny vývin.

cspp 3

Naše priority

 • depistáž zameraná na včasné vyhľadávanie a evidenciu detí a mládeže so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) v podmienkach  MŠ, ZŠ, ŠZŠ,

 • prevencia zameraná na predchádzanie, elimináciu, zmierňovanie vzniku negatívnych dôsledkov zdravotného znevýhodnenia, prevencia sociálnopatologických javov jednotlivcov so ŠVVP,

 •  komplexná diagnostika (logopedická, špeciálnopedagogická, psychologická). Cieľom diagnostiky je určenie diagnózy a prognózy a návrh špecifických postupov,

 • terapeutické intervencie (špeciálnopedagogická, psychologická, logopedická, fyzioterapeutická). Reedukácie prebiehajú v priestoroch SCŠPP, v teréne,

 • metodické usmerňovanie bežných škôl, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces žiakov formou individuálneho začlenenia (integrácie), deti a žiaci do zdravotným znevýhodnením, so ŠVVP,

 •  individuálne/skupinové poradenské a konzultačné služby pre školy a školské zariadenia, zákonných zástupcov či odbornú verejnosť.

Odborné intervencie, ako aj následná pokračujúca starostlivosť sa poskytuje na základe požiadaviek a písomnom súhlase zákonných zástupcov klientov, na požiadanie a po odporúčaní škôl, školských zariadení, alebo iných poradenských, či klinických pracovísk.

cspp 2

Naše priestory

Klientov obslúžime v priestoroch Nosko Centra v budove jezuitského kláštora na Námestí A. Hlinku 56, Ružomberok. Dodržiavame intimitu pri práci s klientom, na čo využívame:

 • miestnosť pre psychologickú diagnostiku a intervencie,

 • miestnosť pre špeciálno-pedagogickú diagnostiku a intervencie,

 • miestnosť pre surdopedickú intervenciu a individuálnu terapiu benaudira,

 • miestnosť pre sociálno-administratívne činnosti,

 • miestnosť pre logopedickú činnosť,

 • multisenzorickú miestnosť,

 • školiace centrum.

Ľahko dostupní pre každého

Súkromné centrum poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention sídli na Námestí A. Hlinku 56, Ružomberok v budove jezuitského kláštora na 3.poschodí. Má ideálnu polohu v centre mesta Ružomberok a je ľahko dostupné:

 • cca 15 minút peši od  autobusovej a železničnej stanice,
 • spojmi MHD Ružomberok č.1, č.2,č.3, vystúpite na zastávke Námestie A. Hlinku, kláštor
 • autom – v blízkosti je možnosť parkovania.

Ozvite sa Hľadáte pomoc?

So svojimi problémami, otázkami, pochybnosťami nikdy nie ste sami. V Nosko Centre nájdete tím odborníkov, ktorí vám radi pomôžu nájsť riešenie, poskytnú radu a podporu.

Prosím, zadajte vaše meno.
Nesprávna e-mailová adresa.
Prosím, zadajte text správy.
Potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kde nás nájdete

Nosko Centrum
Námestie A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Otváracie hodiny

MATERSKÉ ŠKOLY
pondelok - piatok
6:30  - 15:30

PORADNE
pondelok - piatok
8:00  - 16:00

AMBULANCIE
pondelok - piatok
7:00 - 14:00

© 2024 NoskoCentrum, všetky práva vyhradené - info@noskocentrum.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky

Táto stránka používa pre zlepšenie poskytovaných služieb súbory cookies. Používaním stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies.